2024. január 25.

Budai Lotti & Zubor Rozi - Micsoda "szajhák" voltak

        HANGULAT                                MOLY                                        2023

"Micsoda ​szajha, cafka, céda… Az ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel rendre bélyegeznek meg nőket. Boleyn Anna, a Nagy Szajha; Kleopátra, a Szajhakirálynő; Marie Antoinette, az Osztrák Szajha; I. Erzsébet, az Angol Szajha. Hogy csak néhány ismert asszonyt említsünk; uralkodókat, művészeket, mecénásokat, szellemi vezetőket találhatunk a soraikban… Ezekben a nőkben két dolog közös. Egyrészt, nem engedték, hogy mások uralkodjanak testük és életük fölött, másrészt pedig nemet mondtak a nemüknek szánt sorsra. Nem hagyták, hogy a férfitársadalom azokra a szerepekre korlátozza őket, melyek a nők számára hagyományosan nyitva álltak: az anya és a feleség szerepére. Ők a maguk idejében és módján fenyegetést jelentettek a patriarchális társadalom működésére, ezért koruk vagy épp a történetírás, „leszajházta” őket. Annak, hogy egyes nőket évezredek óta gyaláznak a szexualitásukon keresztül – és nemcsak férfiak, de gyakran nők is –, mélyen gyökerező, pszichológiai és kultúrtörténeti okai vannak, melyeket e kötetben ugyancsak igyekszünk bemutatni. Egy azonban leszögezhető: ez a fajta becsmérlés sosem a szexualitásról vagy épp az adott társadalom által preferált erkölcsök megszegéséről szól – hiszen a könyvben szüzekkel és hűséges feleségekkel egyaránt találkozhatunk –, sokkal inkább a hatalomról. Arról a hatalomról, amely a saját teste és élete felett kontrollt gyakorló nőt megszégyeníteni, a többi nőt pedig elrettenteni próbálja. A szerzők ezen női sorsok bemutatásával is azt kívánják bizonyítani, hogy eme törekvések a múltban sosem vezettek sikerre, és azok kudarcra lesznek ítélve a jövőben is.
A gazdagon illusztrált kötet Budai Lotti és Zubor Rozi – Magyarország egyik legnépszerűbb podcastsorozatának, a Micsoda nők voltak!-nak a megalkotói – Micsoda történetek!-sorozatának második része. A nagy sikerű Micsoda anyák voltak után a szerzők ezúttal olyan rendkívüli nők életét tárják az olvasó elé, akikkel koruk vagy a történetírás méltatlanul bánt." 

Budai Lotti könyvei - legyen az történelmi romantikus, kortárs alkotás vagy éppen egy nőtörténeti album - mindig megszólítanak, a neve számomra már garancia egy izgalmas utazásra, egy tartalmas regényre. A Zubor Rozival közös podcastjük, a Micsoda nők voltak! egyes epizódjait gyakran hallgattam a tömegközlekedésen, imádtam a megannyi új információt, melyet a podcast által megtudtam az adott hírességről. Legújabb közös alkotásuk a Micsoda történetek! sorozat, melyben elsőként népszerű anyakaraktereket mutattak be, a második kötetben viszont olyan nők kerültek a könyv lapjaira, akiket a patriarchális társadalom megbélyegzett, kivetett magából, okának pedig csak annyit adtak meg: szajha volt. De mit is takar ez a "szajhaság"? Milyen karakterek is voltak ezek a nők valójában? Mi késztette őket a "szajhaéletre"? A Micsoda "szajhák" voltak! 23 női életutat mutat be, ahol azoknak csak annyi hibájuk volt, hogy nem akarták saját magukat alárendelni a férfiak uralta világnak.

Az írónők fogalomtörténeti fejezettel kezdik a kötetet: leírják benne, honnan is ered mindaz, amit ma a szajha, kurva, kurtizán és ezek szinonimáihoz kötünk. Mitől nevezzük egyiknek vagy másiknak? Kik is voltak az első nők, akik a testükből éltek meg? Másrészről miért jelent meg a bordélyház mint intézmény? És végső soron: Van-e jogunk a másikat ilyen szavakkal illetni?

A könyv egyik nagy erőssége, hogy számos kort és kultúrát sorakoztat fel, ezáltal általános érvényűséget kölcsönöz a tartalmának, miszerint a női elnyomás már a genezisben ugyanúgy megvolt, ahogy a 20. században, vagy éppen napjainkban. És ennek nyomai az antik görög kultúrában, a római császárkorban, Franciaországban, Hollywoodban vagy éppen hazánkban is megtalálhatóak. Mindez visszavezethető arra a kettős mércére, mely már évezredek óta fennáll a férfi és nő között. Pszichológiailag többféle aspektusban közelítették már meg ezt a problémát, ám minden alkalommal azzal alapozták meg a férfi erőfölényét, hogy utódairól minden bizonyossággal akképp gondoskodhat, ha eközben leuralja a nőt szexuálisan. Hiszen az természeténél fogva - ahogyan az antik filozófusok ezt állítják - szenvedélyeinek alárendelt, ezáltal az ontológiai lépcső alacsonyabb fokán áll. És ha ebből a determináltnak látszó léthelyzetből kiutat keres, a hírnevét azonnal "szajha" megnevezéssel csorbítják. 

A Micsoda "szajhák" voltak! egy  remekmű, mely a nők nyelvén perli vissza azon fiatal lányok, asszonyok tekintélyét, melyet a patriarchális társadalom tagjai féltékenységből, neheztelésből letörtek. Mindezt anélkül, hogy utánajártak volna a tettek mögötti érzelmi háttérnek, hiszen egyszerűbb volt bűnbakot találni, mintsem beismerni az igazságot: Inkább vesszen az olyan nő, aki nemcsak biodíszletként gondol magára, hanem tenni akar az ország, a világ jobblétéért. Aki társ akar lenni egy kapcsolatban, házasságban és nem alárendelt fél. 

Egymás között felosztva az életutakat - felváltva ír Budai Lotti és Zubor Rozi a különböző nőkről, ugyanakkor mindketten rendkívül gördülékenyen és őszintén. Az egész kötet irodalmisággal átitatott, mindemellett számos illusztrációt is találunk az albumban, melyek felelevenítik az adott kulturális közeget. Találkozhatunk Boleyn Anna történetével, akit a férje, a hírhedt VIII. Henrik fejeztetett le, színésznőkkel, mint Marilyn Monroe, Karády Katalin, császárnékkal és királynékkal, mint Nagy Katalin és Marie Antoinette, de bibliai alakokkal is, mint Éva vagy Mária Magdolna, és költők feleségeivel és múzsáival is, mint Léda, vagyis Brüll Adél, Szendrey Júlia vagy Fráter Erzsébet voltak. Ez is mutatja, hogy milyen széles perspektíván mozog a kötet - ugyanúgy bemutatja az előkelőségek életét, mint a nehéz sorsú, mégis hírességgé emelkedett nőkét. Nagyszerű korkép, igazi kulturális időutazás az, amit Budai Lotti és Zubor Rozi megalkotott, mely ráadásul napjainkat is érintő témákat dolgoz fel, ami még inkább időtállóvá emeli.

Borító:
Az album elején olyan nőket látunk, akik megjelennek a könyvben, ezáltal már betekintést nyerhetünk magába az alkotásba és láthatjuk, milyen széles az a skála, amin a két írónő rögzít. Mindez dekoratív és kreatív grafikával jelenik meg, mely által figyelemfelkeltővé válik. Ugyanakkor nem veszi el a hangsúlyt a címtől.

Összességében:
Budai Lotti és Zubor Rozi közös alkotása egy igazán hiánypótló mestermű, mely helyreigazítja azokat a híres nők elleni rágalmakat, amiket a jelen és az utókor aggatott rájuk. Mit jelent tulajdonképpen, hogy "szajha", és miért használjuk? És ezek a könyvben felsorakoztatott nők valójában miért kapták ezt a jelzőt? Egyszerű féltékenykedésből? Vagy tán nem nézték jó szemmel azt a tényt, hogy nem minden nő vágyik anyaságra és a feleségszerepre? 

23 életút, 23 nő, aki valamiképpen ellene ment a patriarchátus által felállított normarendszernek, és ekképpen sikerült beírniuk magukat a történelembe. 

Azoknak ajánlom ezt az albumot, akiket érdekel mindaz, amit ezek a híres nők véghez vittek

Oldalszám: 220
Kiadó:
 Álomgyár

Kedvenc karakter: Diósyné Brüll Adél (Léda), Karády Katalin, Boleyn Anna
Kedvenc idézetem:

"Ezért vágyik a férfi hivatásra, ezért vannak karrierálmai, ezért akar felfedező, feltaláló vagy dicsőséges hadvezér lenni, ezért akar „letenni valamit az asztalra”. Ezzel szemben a nő… csúnyán megfogalmazva, azért van ezen a sártekén, hogy ez a csodálatos, felfedezésre és kiteljesedésre teremtett lény szaporodni tudjon."


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése